Komunikat nr 3/45: Zaproszenia dla gości zagranicznych

Drodzy Przyjaciele!

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach 45. rocznicy powstania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce. Zlot odbędzie się w dniach 16-18 sierpnia 2019 roku w Katowicach.

W załączniku znajduje się formularz rejestracyjny dla gości zagranicznych, którzy muszą otrzymać osobiste zaproszenia do Polski.

Prosimy o wypełnienie formularza. Dane zawarte w formularzu oraz pisemna zgoda są niezbędne do wysłania zaproszenia. Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać pocztą na adres:

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce,

ul. Chmielna 20,

00-020 Warszawa,

faksem pod numerem +48228280494 lub e-mail na adres biuro@aa.org.pl

 

Zgodnie z obowiązującym w UE prawem musimy Państwa poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@aa.org.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przesłania zaproszenia do udziału Zlot 45 - lecia AA w Polsce;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwunastu miesięcy;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 Uwaga! Od dnia 6.03.bm. przy składaniu wniosku o zaproszenia prosimy korzystać z formularzy w wersji 4. W formularzu dodaliśmy pole na dane wymagane przez ambasady przy ubieganiu się o wizy do Polski.

Polityka prywatności
Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin Prenumeraty Biuletynów ,,Skrytka 2/4/3'' i ,,Zdrój''
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY Dotpay.pl
Script logo