O Wspólnocie AA

Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest bodaj największą samopomocową społecznością na świecie, a na pewno w Polsce, gdzie obecnie działa ok. 2600 grup AA, w których spotykają się osoby uzależnione od alkoholu. Jedynym warunkiem, przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Warunek ten tylko na pozór jest łatwy do spełnienia, bowiem alkoholizm to choroba umysłu, ciała i ducha, w dodatku potencjalnie śmiertelna.

 

W tym roku Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce obchodzi 45-lecie powstania, które świętowane będzie  w dniach 16-18 sierpnia w Spodku, w Katowicach podczas ZLOTU RADOŚCI. Odbywające się cyklicznie, co 5 lat,  wspólnotowe święto, z udziałem kilku tysięcy osób uwolnionych od śmiertelnego schorzenia, jest świadectwem niezwykłej skuteczności i efektywności Anonimowych Alkoholików i stosowanego przez nich programu zdrowienia.

          Wszystko zaczęło się w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych od spotkania dwóch alkoholików, Williama Griffitha Wilsona – maklera giełdowego i Roberta Holbrooka Smitha – lekarza chirurga, którzy odkryli, że rozmowa alkoholika z drugim alkoholikiem przynosi obu ulgę i pozwala utrzymać abstynencję, a dzielenie się tym doświadczeniem z innymi dodatkowo umacnia ich morale. Na podstawie obserwacji Wilson i Smith stworzyli fundamenty zdrowienia oparte na podbudowie duchowej, zawartej w 12 krokach, które opisane zostały w książce „Anonimowi Alkoholicy”. Dziś to najważniejsza pozycja literatury AA, która wyznacza standardy i zasady funkcjonowania wspólnoty. Skuteczność programu zdrowienia z alkoholizmu sprawiła, że zaczęły tworzyć się coraz to nowe grupy, a rozrostowi wspólnoty towarzyszyło powstanie 12 tradycji i 12 koncepcji, określających zasady jej funkcjonowania.

          Dynamicznie rozwijająca się wspólnota Anonimowych Alkoholików dotarła do Polski, gdzie jesienią 1974 roku powstała pierwsza samodzielnie funkcjonująca grupa AA. Zawiązała się ona w Poznaniu i przyjęła nazwę „Eleusis”. Data ta uznawana jest za początek wspólnoty AA w Polsce.

W ciągu 45 lat funkcjonowania AA nad Wisłą, wspólnota stała się jedną z najprężniej działających w Europie. Jej członkowie skupiają się w grupach, intergrupach i regionach, wydają literaturę tłumaczoną z amerykańskich wydań książek, ale także własną, publikują broszury i biuletyny o tematyce trzeźwościowej. Najważniejszym pismem AA w Polsce jest wydawany od 1985 roku biuletyn „Zdrój”, dwumiesięcznik, który posiada również swoje regionalne wydania. Prawnym reprezentantem wspólnoty w naszym kraju jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, założona w sierpniu 1995 roku z udziałem psycholog mgr Marii Matuszewskiej z Poznania i lekarza dr Bohdana Woronowicza z Warszawy.

Warto przy tym dodać, że członkowie wspólnoty AA, tak w Polsce jak i na świecie, pochodzą z różnych środowisk, bez względu na kolor skóry, barwy polityczne, światopogląd, wyznanie, pozycję społeczną, wykształcenie czy stan posiadania.  Założenia programu zdrowienia zawartego w dwunastu krokach okazały się tak skuteczne dla wszystkich, jak choroba alkoholowa jest ślepa w dobieraniu sobie ofiar.

Polityka prywatności
Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin Prenumeraty Biuletynów ,,Skrytka 2/4/3'' i ,,Zdrój''
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY Dotpay.pl
Script logo