Przyjaciele AA o Wspólnocie

Wypowiedzi Przyjaciół i Powierników Klasy A na temat Wspólnoty AA - materiały audiowizualne.

 Przyjaciele Wspólnoty AA to osoby niebędące alkoholikami, które swoją wiedzą, zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności idei AA, służą i pomagają wspólnocie.

 

 

 • Bohdan Woronowicz

  Psychiatra, terapeuta uzależnień, wieloletni kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

  Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy powiernik klasy A, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Ewa Woydyłło-Osiatyńska

  Psycholog, terapeuta uzależnień, przyjaciel Wspólnoty AA

 • bp Tadeusz Bronikowski

  Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Lilianna Polak

  Psycholog, terapeutka uzależnień, kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych w Zakładzie Karnym w Jaśle, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Krzysztof Brzóska

  Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Lidia Popiel-Linda

  Fotografka, modelka, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Andrzej Bujkowski

  Psycholog, terapeuta uzależnień, kierownik działu terapeutycznego Aresztu Śledczego w Suwałkach, powiernik klasy A

 • Edyta Gulbinowicz

  Psycholog, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie, powiernik klasy A

 • Małgorzata Zwiercan

  Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, posłanka na Sejm VIII kadencji, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Sebastian Lizińczyk

  Starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Andrzej Forma

  Kurator sądowy, powiernik klasy A

 • Jagoda Fudała

  Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Hanna Ostrowska-Biskot

  Psychoterapeutka uzależnień, powiernik klasy A

 • Andrzej Chrobot

  Emerytowany wychowawca w Zakładzie Karnym w Kielcach, powiernik klasy A

 • Katarzyna Nosowska

  Piosenkarka, autorka tekstów, felietonistka, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Agnieszka Filipek

  Pedagog, terapeuta uzależnień, były powiernik klasy A, przyjaciel Wspólnoty AA

 • Hieronim Wrona

  Dziennikarz telewizyjny i radiowy, niezależny publicysta, DJ, producent i reżyser wydarzeń artystycznych oraz koncertów, przyjaciel Wspólnoty AA

Polityka prywatności
Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin Prenumeraty Biuletynów ,,Skrytka 2/4/3'' i ,,Zdrój''
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY Dotpay.pl
Script logo