Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna połączona jest z płatnością elektroniczną, którą realizuje firma DOTPAY.

Koszt udziału w zlocie to 20 zł od osoby. Opłaty można dokonać karta kredytową oraz poprzez system płatniczy swojego banku. Opłacić rejestracje można również na Poczcie, ale jedynie na blankietach wydrukowanych z systemu DOTPAY. Przy płatności dokonywanej na Poczcie ważne jest, aby dokładnie przepisać kod zawarty w polu Tytułem druku opłaty.  Po dokonaniu płatności będzie można wydrukować bilety wstępu na Zlot.

Aby ukończyć rejestrację należy wprowadzić kod potwierdzający, który zamieszczony jest w klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych.

Proces rejestracji elektronicznej składa się z dwóch etapów:

1. W Panelu Rejestracyjnym wypełniamy formularz, wpisujemy liczbę uczestników oraz dokonujemy płatności elektronicznej poprzez firmę DOTPAY.

2. W Panelu Użytkownika drukujemy bilety wstępu.

Z Panela Rejestracyjnego korzystamy tylko raz przy rejestracji i opłacie. Natomiast do Panelu Użytkownika możemy logować się wiele razy. Poprzez Panel Użytkownika zgłaszamy również uwagi i składamy reklamacje.

 

Zwroty, reklamacje, rezygnacje

Reklamację prosimy zgłaszać na adres e-mail webmaster@aa.org.pl lub poprzez Panel Użytkownika. Reklamacje zgłasza osoba, która zarejestrowała się w systemie, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie wydrukowane wcześniej bilety tracą ważność. Zwrot kwoty za bilety dokonywany jest za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej DOTPAY na konto, z którego dokonano wpłaty. Istnieje możliwość uzgodnienia z nami innego sposobu zwrotu wpłaty np. przy płatnościach przekazem pocztowym. Szczegółowe zasady realizacji usług elektronicznych zawiera Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną. 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, ul. Chmielna 20, 00-020 w Warszawie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@aa.org.pl

Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

  • rejestracji uczestnika/ków Zlotu 45-lecia AA w Polsce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • kontaktu z uczestnikiem w ramach obsługi informacyjnej Zlotu 45 – lecia AA w Polsce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę oraz w zakresie wymaganym przepisami prawo, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości, przez okres nie dłużej niż 6 lat.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: DOTPAY w celu realizacji płatności elektronicznej.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia rejestracji w Systemie oraz korzystania z usługi Panela Użytkownika.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej klauzuli prosimy w polu formularza rejestracyjnego (Panel Rejestracyjny) wpisać kod: jednosc

 

  • Panel Rejestracyjny

    Przekierowanie do Panelu Rejestracyjnego.

  • Panel Użytkownika

    Przekierowanie do Panelu Użytkownika, do którego logujesz się poprzez login i hasło ustalone podczas rejestracji.

Polityka prywatności
Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin Prenumeraty Biuletynów ,,Skrytka 2/4/3'' i ,,Zdrój''
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY Dotpay.pl
Script logo